Voorwaarden & Huurovereenkomst

Minimumverblijf:

 

De duur van het verblijf is minimaal 3 aaneensluitende huurnachten.

In de periode 28 juni 2015 tot en met 13 september 2015 en van 21 december tot en met 3 januari 2016 is de duur van het verblijf minimaal 1 week.

 

Vertrek- en aankomsttijd:

 

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur terecht en bij vertrek dient u voor 11:00 uur de villa te verlaten.

De borgsom bedraagt € 250,-- per verblijfsperiode. 

 

Reservering en betaling: 

U kunt voor uw gewenste huurperiode een optie nemen gedurende maximaal 10 dagen. De reservering is definitief als er binnen deze periode een aanbetaling van 25 % van de totale huursom op onze rekening is ontvangen en de ondertekende huurovereenkomst binnen die 10 dagen door ons ontvangen is. Het resterende deel van de huursom en de borgsom ad € 250 moeten uiterlijk 6 weken voor de eerste dag van de gereserveerde verblijfsperiode zijn betaald. Indien de aanbetaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan is komt de optie te vervallen en zijn wij vrij om de villa aan een andere partij te verhuren. Indien het resterende deel van de huursom en de borgsom niet tijdig betaald worden is daarmee uw definitieve reservering vervallen zonder dat restitutie van de aanbetaling van 25 % plaatsvindt.

Wanneer er geen schade is ontstaan tijdens uw verblijf en het energieverbruik niet afwijkend hoog uitvalt (dit geheel ter beoordeling door de verhuurder), wordt de borgsom binnen 2 weken na afloop van uw huurperiode aan u terugbetaald. Ingeval de door u veroorzaakte schade hoger uitvalt dan de borg van € 250 dient u het verschil contant te voldoen voordat u de villa verlaat. 

 

Annulering:

 

Indien u voor welke reden dan ook zou moeten annuleren bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd, welke annulering aan verhuurder schriftelijk kenbaar gemaakt dient te worden:

   

Aansprakelijkheid:

 

Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden in zaken schades aan personen of goederen van welke aard dan ook en huurder dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten. De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. De huiseigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen.

 

Verzekeringen:

Wij adviseren u dringend tijdig een annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten. Een standaard ziektekostenverzekering is vaak niet voldoende

 

Ga akkoord dat alle huurbedragen niet terugbetaalt worden volgens de bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Ik heb kennis genomen van de aanbeveling een reisverzekering en annuleringsverzekering aan te schaffen.